Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы №380, 2016 жылғы 21 қаңтардағы №57 және 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 15 бұйрықтарына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ҚР БҒМ ҒК Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу институтының Ғылыми кеңесі молекулалық биология және гендік инженерия зертханасының бас ғылыми қызметкері, биология ғылымдарының кандидаты Ольга Викторовна Червякованың 03.01.00 – Биология мамандығы бойынша профессор ғылыми атағының берілуіне анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

03.01.00 – Биология мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын ізденуші туралы анықтама. Профессор ғылыми атағын ізденуші туралы анықтама _03.01.00._Червякова О. В.

Ғылыми еңбектерінің тізімі (кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейін). О. В. Червякованың ғылыми еңбектерінің тізімі.

By admin