Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2015 жылғы 15-ші маусымдағы №380 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, 21.01.2016 жылғы №57 және 19.11.2020 жылғы №7 ҚР БҒМ ҒК «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты» РМК ғылыми кеңесі, ҚР БҒМ ҒК БҚПҒЗИ РМК «Микробиология» зертханасының меңгерушісі, ветеринария ғылымдарының кандидаты Болат Аманбайұлы Еспембетовке 16.00.00 – ветеринария мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын беруге байланысты анықтамасы мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Қоса беріледі:

  1. 16.00.00. – ветеринария мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын ізденуші туралы анықтама. Б.А. Еспембетовтың анықтамасы
  2. Ғылыми еңбектерінің тізімі (кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейінгі). Б.А. Еспембетовтың ғылыми жұмыстарының тізімі

By admin