Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы №380, 21.01.2016 жылғы №57 және 16.01.2019 жылғы №15 бұйрықтарына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ҚР БҒМ ҒК «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты» РМК Ғылыми кеңесі Бас директорының Ғылым және коммерцияландыру жөніндегі орынбасары, ветеринария ғылымдарының кандидаты Әбдіраимов Ерғали Орынбасарұлының 03.01.00 – Биология мамандығы бойынша «профессор» ғылыми атағын алуға анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімі орналастырылды.

03.01.00 – Биология мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын ізденуші туралы анықтама. 1 Анықтама, Әбдіраимов Е.

Ғылыми еңбектерінің тізімі (кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейін). Е. О. Әбдіраимовтың 2 мақаласы

By admin