Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар беру ережелеріне сәйкес (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы №380 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ҚР БҒМ ҒК Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу институтының Ғылыми кеңесі 03.01.00-Биология мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын беру үшін ҚР БҒМ ҒК Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ҒЗИ РМК «Індетті ауруларды балау» зертханасының меңгерушісі, биология ғылымдарының кандидаты Кошеметов Жұмағали Қауқарбайұлының анықтамасы мен ғылыми еңбектер тізімін орналастырады.
Қоса беріледі:
Ғылыми еңбектер тізімі (кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейін). Ғылыми еңбектер тізімі, Кошеметов Ж.К.
Анықтама, Қошеметов Ж.Қ.

 

By admin