Хабарландыру

Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылымизерттеу институты келесі мамандарды қабылдау туралы хабарлайды:

1 Жабдық жөніндегі инженер

Лауазымдық міндеттері:

 • ұйымның күрделі құрылысын және жөндеу-пайдалану қажеттіліктерін жабдықтармен және жиынтықтаушы бұйымдармен қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды орындайды;
 • ұйым бөлімшелерінің өтінімдерінде жабдықтар мен жинақтаушы бұйымдарға және олардың негізінде қажеттілікті анықтаудың дұрыстығын тексереді, сондай-ақ титулдық тізімдер мен жобалау құжаттамасына сәйкес қажетті есептеулер мен негіздемелермен жиынтық өтінімдер жасайды;
 • құрылыс-монтаждау жұмыстарын аяқтаудың бекітілген мерзімдері негізінде жабдықтарды жеткізу кестесін әзірлейді;
 • жеткізушілермен шарттардың, стандартталмаған жабдықтарды дайындауға тапсырыстардың жобаларын, жобалау ұйымдарымен бірлесіп оларды орындауға техникалық шарттарды келісу үшін материалдарды дайындайды;
 • ұйымды материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарларының орындалуын, жеткізушілердің белгіленген жеткізу кестелерінің сақталуын, жабдықтың сапасы мен толықтығын бақылауды жүзеге асырады;
 • актілер жасайды, өнім берушілер шарттық міндеттемелерді бұзған кезде шағымдар бойынша хат алмасады, жеткізу мерзімдерінің өзгеруін, жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдарды ауыстыруды келіседі;
 • жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдарды сандық және сапалық қабылдаудың дұрыстығын, оларды жинақтауды, консервациялауды, ұйымның құрылыс-монтаждау ұйымдары мен бөлімшелеріне берудің уақтылығын бақылайды;
 • жабдықтар мен жинақтаушы бұйымдардың нормативтен тыс қорларын, орнатылмаған және пайдаланылмайтын жабдықтарды анықтау бойынша жұмыс жүргізеді, оны өткізу жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 • ұйымды материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарының орындалуы туралы есептілікті жасау үшін қажетті деректерді дайындайды.

Білуі тиіс:

 • материалдық-техникалық жабдықтау жөніндегі заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдар;
 • ұйымның техникалық даму перспективалары;
 • ұйымды материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдарды қажетті ұйымдастыру номенклатурасы;
 • жабдықтардың, жиынтықтаушы бұйымдардың техникалық сипаттамалары, конструктивтік ерекшеліктері;
 • жабдықтар мен жинақтаушы бұйымдарға қажеттіліктерді негіздеу және өтінімдер жасау, жеткізушілермен шарттар жасасу тәртібі;
 • өндіріс технологиясының негіздері;
 • экономика, өндірісті ұйымдастыру, Еңбек және басқару негіздері;
 • еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тәртібінің тәртібі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптары.

Талаптар:

 • I санатты жабдық жөніндегі инженер: кадрлар даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және II санатты жабдықтарды жинақтау жөніндегі инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;
 • II санатты жабдық жөніндегі инженер: кадрлар даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және санаты жоқ жабдықтарды жинақтау жөніндегі инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;
 • санаты жоқ жабдық жөніндегі инженер: кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, тиісті мамандық (біліктілік) бойынша жұмыс өтіліне немесе техникалық және кәсіптік, кейін орта (арнаулы орта, кәсіптік орта) білімі және I санатты техник лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

Шарттар:

 • Жұмыс: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Гвардейский қүк, Б. Момышұлы көшесі, 15.
 • Басқа қалалықтар үшін қызметтік тұрғын үй беру.
 • ҚР ЕК сәйкес ресімдеу.
 • Еңбекақы әңгімелесу нәтижелері бойынша . Сынақ мерзімі-1-3 ай.
 • Өзінің қабілеттерін іске асыру және мансаптық өсу мүмкіндігі.

2 Фармакологиялық қадағалау

 Лауазымдық міндеттері

 • ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен мемлекеттік тапсырмаға сәйкес ғылыми қызметті орындау, оның ішінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға байланысты және мекеме қызметіне қатысты есептер, мақалалар мен жарияланымдар жазу.
 • Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен, басқа да халықаралық және ұлттық ұйымдармен вакцинадан кейінгі асқынуларды, жанама әсерлерді, ауыр жағымсыз реакцияларды, дәрілік заттардың күтпеген жағымсыз реакцияларын зерттеу және алдын алу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау.
 • Шетелдік реттеуші органдардың әкімшілік шешімдерін қоса алғанда, дәрілік препараттардың қауіпсіздігі жөніндегі материалдарды талдау және жалпылау, ғылыми журналдарда жариялау, вакцинадан кейінгі асқынуларды, сондай-ақ клиникалық зерттеулер шеңберінде алынған дәрілік препараттардың жанама әсерлерін, елеулі жағымсыз реакцияларын зерделеу. Өнімді қолдану кезінде жағымсыз реакциялар туралы хабарламаларды жинау, алдын ала талдау, уақтылы жіберу, мұрағаттау.
 • ҚР Денсаулық сақтау министрлігінен келіп түсетін дәрілік заттар мен иммунобиологиялық препараттардың қауіпсіздігі бойынша сұрауларға жауаптар дайындау. Заңнаманың талаптарына және фармакологиялық қадағалаудың тиісті практикасына сәйкес реттеуші органдарға препараттардың қауіпсіздігі мен тиімділігі жөніндегі есептерді жасау және ұсыну: жағымсыз реакциялар туралы стихиялық хабарламалар, дәрілік препараттардың қауіпсіздігі жөніндегі мерзімді жаңартылатын есептер (PSUR), клиникалық зерттеулерден жағымсыз реакциялар туралы хабарламалар, әзірленетін дәрілік препараттардың қауіпсіздігі жөніндегі есептер (dsur).
 • Мекеменің ақпараттық-білім беру іс-шараларына қатысу. Дәрілік препараттардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша мекеме қызметкерлерінің тренингтерін өткізу.
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық талаптарға сәйкес мекеменің жергілікті фармакологиялық қадағалау жүйесін қолдау. Жергілікті фармакологиялық қадағалау СОП және жұмыс нұсқауларын жазу, жаңарту және қолдау.
 • Тәуекелдерді басқару жоспарларын дайындауға және жергілікті реттеуші органдарға ұсынуға қатысты барлық қажетті қызметті орындау.

Талаптар

 • Жоғары медициналық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 1 жылдан бастап (фармацевтикалық компанияларда, емдеу мекемелерінде, реттеуші органдарда фармакологиялық қадағалау саласында және/немесе практикалық денсаулық сақтауда дәрігер ретінде жұмыс тәжірибесі, клиникалық фармакологтарға артықшылық беріледі);
 • Қазақ, орыс тілдерін білу. Ағылшын тілін білу артықшылық болады (меңгеру деңгейі – медициналық әдебиеттерді оқу дағдысы, дәрілік заттардың қауіпсіздігі туралы ақпаратпен әкімшілік шешімдер мен ұсынымдар, хат алмасу);
 • Көп ақпаратпен жұмыс істей білу, аналитикалық ойлау;
 • Презентацияларды дайындау және өткізу дағдылары;
 • Іздеу жүйелерімен және медициналық деректер базасымен жұмыс істей білу;
 • Фармакологиялық қадағалау саласындағы заңнаманы жақсы білу;
 • Жауапкершілік, табандылық, зейін, бастамашылық, дербестік, нәтижеге бағдарлану.

Шарттар:

* Жұмыс: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Гвардейский қүк, Б. Момышұлы көшесі, 15.

* Басқа қалалықтар үшін қызметтік тұрғын үй беру.

* ҚР ЕК сәйкес ресімдеу.

* Еңбекақы әңгімелесу нәтижелері бойынша . Сынақ мерзімі-1-3 ай.

* Өзінің қабілеттерін іске асыру  және мансаптық өсу мүмкіндігі.

3 Сапаны қамтамасыз ету бөлімінің маманы

 Міндеттері:

 • Дәрілік препараттарды өндірудің технологиялық процестерін валидациялау.
 • Жабдықтар мен таза үй-жайлардың біліктілігі (IQ, OQ, PQ) және фармацевтикалық сапа жүйесінің тәуекелдерін талдау.
 • Ауытқулармен жұмыс (тіркеу, тергеу, түзету шаралары).
 • Өзгерістерді бақылау(тіркеу, бағалау, іске асыру, өзгерістерді жабу).
 • Жеткізушілердің аудиті.
 • Ішкі аудиттерді жүргізу (ұйым бөлімдерінің инспекциясы), сыртқы аудиттерді қабылдау, Сыртқы тапсырыстар бойынша аудиттерді жүргізу (аутсорсинг).
 • Ұйымның сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және қолдау (жергілікті заңнама талаптарына, ich-GCP халықаралық сапа талаптарына сәйкес сапаға байланысты процестер үшін СОП, жұмыс нысандарын әзірлеу).
 • Қағаз және электрондық құжаттама мұрағатын жүргізу.
 • Сапа менеджменті жүйесі және онымен байланысты тақырыптар бойынша тренингтер өткізу (мысалы, жазбаларды басқару, чек-парақтарды әзірлеу). Оқу материалдары мен презентацияларды дайындау және келісу, сапаны қамтамасыз ету және СОП бойынша тренингтердің уақтылы өткізілуін бақылау.
 • Сапа бойынша тоқсан сайынғы және жыл сайынғы жоспарды әзірлеу.
 • Реттеуші органдардың талаптарына сәйкес СТD форматында құжаттарды әзірлеу, дайындау және тіркеу деректерін қалыптастыру;
 • Қазақстан Республикасында және шет елдерде тіркеуге қойылатын ережелер мен талаптардың мониторингі;
 • Тіркеу мәселелері бойынша тиісті бөлімдермен өзара іс-қимыл жасау.

Талаптар:

— жоғары бейінді білім (стандарттау және сертификаттау, техникалық, медициналық, биологиялық, фармацевтикалық немесе Химия-фармацевтикалық білім)

– Қазақ, орыс тілдерін білу. Ағылшын тілін білу артықшылығы болады (меңгеру деңгейі-құжаттама материалдарын зерттеу, іскерлік хат алмасу, кәсіби терминология);

– Фармацевтикалық кәсіпорында сапаны қамтамасыз ету бөлімінде жұмыс тәжірибесі;

– Заңнамада, нормативтік құжаттар мен стандарттарда бағдарлай білу;

– Зейінділік, жауапкершілік, оқуға қабілеттілік, жанжалсыздық, коммуникабельділік;

– Microsoft Office қолданушысы.

Шарттар:

 • Жұмыс: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Гвардейский қүк, Б. Момышұлы көшесі, 15.
 • Басқа қалалықтар үшін қызметтік тұрғын үй беру.
 • ҚР ЕК сәйкес ресімдеу.
 • Еңбекақы әңгімелесу нәтижелері бойынша . Сынақ мерзімі-1-3 ай.
 • Өзінің қабілеттерін іске асыру және мансаптық өсу мүмкіндігі.

4 ОМК маманы

Міндеттері:

 • Ұйымның сапа менеджменті жүйесін әзірлеу, енгізу, жетілдіру және сертификаттау бойынша әдістемелік басшылықты және жұмыстарды орындауды жүзеге асырады.
 • Ұйымның сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиттерін ұйымдастырады және өткізуге қатысады.
 • Шығарылатын өнімнің сапасы жөніндегі нұсқаулықты қоса алғанда, сапа менеджменті жүйесінің нормативтік және әдістемелік құжаттарын әзірлейді.
 • Сапа менеджменті жүйесінің қолданыстағы нормативтік құжаттарына талдау жүргізеді және оларды түзету бойынша ұсыныстар енгізеді.
 • Сапа менеджменті жүйесінің нормативтік құжаттарын жүргізуді жүзеге асырады (есепке алу, сақтау, қолданыстағы нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу және ескірген нормативтік құжаттардың күшін жою, жаңа нормативтік құжаттарды енгізу).
 • Сапа менеджменті жүйесін әзірлеуге, жетілдіруге және енгізуге қатысады, ұйымның құрылымдық бөлімшелеріне олардың өнім сапасын жақсарту бойынша ұсыныстарын әзірлеу бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және әдістемелік көмек көрсетеді, құрылымдық бөлімшелердегі сапа бойынша уәкілеттік берілген қызметкерлермен әдіснамалық жұмысты ұйымдастырады.
 • Иммунобиологиялық препараттардың сапа бағдарламаларын, диагностикалық тест жүйелерін және т. б. әзірлейді, иммунобиологиялық препараттардың сапасын басқару жөніндегі ұйымның қызметі, диагностикалық тест жүйелері және т. б. туралы есептер жасайды.
 • Ішкі аудит нәтижелері бойынша сапа менеджменті жүйесін жетілдіру және ұйымның сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау бойынша ұсыныстар ұсынады.
 • Аккредиттелген органдардың сапа менеджменті жүйесінің сертификаттық және инспекциялық аудиттерін дайындауды және өткізуді ұйымдастырады және қатысады.
 • Сапа менеджменті жүйесі мәселелері бойынша жобалау және конструкторлық құжаттаманы келіседі.
 • Жеткізуші ұйымдардың аудитін жүргізуге екінші тарап ретінде қатысады.

Талаптар:

 • жоғары бейінді білім (стандарттау және сертификаттау, техникалық, медициналық, биологиялық, фармацевтикалық немесе Химия-фармацевтикалық білім)
 • қазақ, орыс және ағылшын (жазбаша және ауызша) жоғары деңгейде;
 • тікелей білім:
 • Қазақстан Республикасының заңдары және өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • ұйымның сапа менеджменті жүйесі бойынша жергілікті нормативтік актілер, әдістемелік және нормативтік құжаттар; халықаралық және Мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеу тәртібі; сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиттерін жүргізуге қойылатын талаптар; ұйымға қойылатын талаптар;
 • аккредиттелген органдардың сапа менеджменті жүйесінің сертификаттау және инспекциялық аудит нәтижелерін ресімдеу; екінші Тараптың аудит жүргізуге қойылатын талаптары; Өнімнің сапасы бойынша есептілікті жасау тәртібі мен мерзімдерін, есепке алуды ұйымдастыру; Экономика негіздері, өндірісті ұйымдастыру;
 • дербес компьютермен және басқа да ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу ережелері;
 • -еңбек заңнамасының негіздері; ұйымның құрылымдық бөлімшесі қызметкерлерінің еңбек жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар;
 • еңбекті қорғау, өндірістік санитария талаптары;
 • өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары мен қағидалары; өндірістегі жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету қағидалары; ішкі еңбек тәртібінің қағидалары.

Шарттар:

 • жұмыс Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Гвардейский қүк, Б. Момышұлы көшесі, 15.
 • басқа қалалықтар үшін қызметтік тұрғын үй беру
 • Еңбекақы әңгімелесу нәтижелері бойынша . Сынақ мерзімі-1-3 ай.
 • өзінің қабілеттерін іске асыру мүмкіндігі.

4 Іс жүргізу жөніндегі менеджер

Лауазымдық міндеттері

 • Құжаттарды есепке алу мен тіркеуді жүзеге асыру:
 • өңдеуді жүргізеді (мәселенің сипатын айқындау, басшылықтың міндеттері мен өкілеттіктерінің салаларын бөлуге сәйкес қарауға жіберу, сондай-ақ HR сыныптамасы, бақылауға қою) және кіріс хат-хабарларды тіркеуді, шығыс құжаттарды тіркеуді және жөнелтуді қамтамасыз етеді;
 • мемлекеттік органдардың кіріс хат-хабарларына мониторинг жүргізеді, мемлекеттік органдардың сұрауларын өңдейді және жіктейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен, басқа да халықаралық және ұлттық ұйымдармен вакцинадан кейінгі асқынуларды, жанама әсерлерді, ауыр жағымсыз реакцияларды, дәрілік заттардың күтпеген жағымсыз реакцияларын зерттеу және алдын алу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау.
 • Құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру:
 • жоғары басшылық құжаттардың және хаттамалық тапсырмалардың орындалу мерзімдерін бақылайды, құжаттардың уақтылы орындалуы мақсатында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары шеңберінде орындаушылық тәртіпті талдайды, басшылықтың тапсырмаларын тіркеу және олардың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында жоғары басшылықтың апта сайынғы кеңестерінің хаттамаларын жүргізеді;
 • GR-функция бойынша жұмысты жүзеге асыру;
 • мемлекеттік органдардың, халықаралық әріптестердің кіріс хат-хабарларына мониторинг жүргізеді, мемлекеттік органдардың сұрауларын өңдейді және жіктейді.
 • Ұйымның ресми кездесулерін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Талаптар

 • жоғары заңды / экономикалық / педагогикалық / психологиялық немесе персоналды басқару саласындағы);
 • кадрлық іс жүргізуде немесе тиісті қызмет саласында кемінде 1 жыл;
 • Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру деңгейінде білу ағылшын тілін білу (IELTS — 7 сертификатының болуы);
 • адамдарға жағымды әсер ету, кездесулер ұйымдастыру мүмкіндігі;
 • Көп ақпаратпен жұмыс істей білу, аналитикалық ойлау;
 • Презентацияларды дайындау және өткізу дағдылары;
 • Іздеу жүйелерімен және мәліметтер базасымен жұмыс істей білу;
 • Заңнаманы жақсы білу, Жұмысқа орналастыру, құжат айналымы және іс жүргізу саласындағы ҚР нормативтік құқықтық актілерін білу; (ҚР Еңбек кодексі);
 • менеджменттің заманауи әдістерін меңгеру;
 • әкімшілік жұмыс тәжірибесіне, әкімшілік талантқа ие болу, шаруашылық қызмет саласында жұмыс тәжірибесіне ие болу;
 • қызмет саласын кеңейтуде кәсіпкерлік танытуға;
 • кәсіби қарым-қатынас мәдениетінің жоғары деңгейіне ие болу;
 • корпоративтік қолдауды, іскерлік құзыреттілікті жүзеге асыра білу;
 • жеке қасиеттер, көшбасшылыққа генетикалық бейімділік, дамыған басқару тұжырымдамасының болуы;
 • ішкі еркіндік пен тәуекелге дайын болу сезімі бар;
 • өз жетістіктерін сыни тұрғыдан бағалау;
 • тұлғааралық қатынастарды үйлестіре білу;
 • Жауапкершілік, табандылық, зейін, бастамашылық, дербестік, нәтижеге бағдарлану;
 • Өзіңізбен бірге алдыңғы жұмыс берушіден ұсыныс хат алыңыз (кемінде 1 немесе 2).

Шарттар:

* Жұмыс: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Гвардейский қүк, Б. Момышұлы көшесі, 15.

* Басқа қалалықтар үшін қызметтік тұрғын үй беру.

* ҚР ЕК сәйкес ресімдеу.

* Еңбекақы әңгімелесу нәтижелері бойынша . Сынақ мерзімі-1-3 ай.

* Өзінің қабілеттерін іске асыру  және мансаптық өсу мүмкіндігі.

Әкімшілік-кадр бөлімінің басшысы: Аширбеков Азамат Атаркулұлы

Телефон: +7-726-36-7-22-28 (ішкі 115)

Электрондық поштасы: ribsp@biosafety.kz, a.ashirbekov@biosafety.kz